MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DAKWAH RASULULLAH MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DAKWAH RASULULLAH

MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DAKWAH RASULULLAH

DAKWAH RASULULLAH

A. Latar Belakang Rasulullah SAW
Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah kepada semua umat manusia. Beliau ialah nabi terakhir, yang diutus oleh Allah kepada semua manusia, supaya mereka menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya. Beliau dilahirkan di Makkah pada hari senin tanggal 12 Rabiul Awwal. Ayah beliau meninggal sebelum beliau dilahirkan dan dikubur di Madinah. Lalu ibunya yang mengasuh beliau. Beliau disusui oleh Tsuwaibah Al-Aslamiyah, kemudian Halimah As-Sa’diyah.
Pada umur 6 tahun ibunya meninggal di Abwa’. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung oleh datuknya. Ketika berumur 8 tahun meninggallah datuknya dan ditanggung oleh pamannya “Abu Thalib” ketika berumur 9 tahun. Beliau bersama pamannya pergi ke negeri Syam. Pada umur 25 tahun Rasulullah SAW pergi dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Dan ketika berumur 35 tahun beliau bersatu dengan Qaum Quraisy dalam mendirikan Ka’bah dan beliaulah yang memberi keputusan dalam peletakan Al-Hajarul Aswad.
Beliau termasyhur diantara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Mereka cinta kepada Nabi dan menghormati Nabi. Hingga mereka memberi gelar “Al-Amin” kepada Nabi. Ketika umurnya hampir 40 tahun, Nabi suka menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia. Nabi suka menjalankan ibadahnya di Gua Hira’.
Ketika beliau berumur 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menuju jalan yang lurus yakni agama Islam.

B. Dakwah Rasulullah di Makkah
Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali beriman kepada beliau ialah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah.
Orang-orang Makkah sebelum kedatangan Islam, orang-orang ini menyekutukan Allah (musyrikin) yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggapnya suci. Kebiasaan mereka ialah membunuh anak-anak mereka dan mengubur anaknya hidup-hidup. Mereka melakukan hal itu karena takut miskin, malu dan takut mendapatkan celaan.
Ketika turun ayat Al-Qur’an :
                     

Nabi Muhammad SAW mengajak manusia/berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau terlebih dahulu mengajak kerabat-kerabatnya untuk menuju agama yang benar.
Setelah dakwah Rasululah SAW secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Lalu beliau pun mengumpulkan kaumnya dan mengancam meraka dengan adzab akhirat. Ketika turun ayat :
وَاَنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ اْلاَقْرَبِيْنَ

Artinya : ”Ancamlah keluargamu yang dekat-dekat.”
Nabi mengumpulkan para ahli serta kerabat-kerabatnya dan beliau pun menyampaikan kepada mereka tentang agama Allah, tapi paman beliau Abu Lahab menolak dengan cara tidak baik.
Ketika Rasulullah mengajak mereka menyembah kepada Allah dan mengajak meninggalkan kepercayaan mereka, orang Quraisy sangat marah. Dulu orang Quraisy yang sangat mencintai Nabi bertukar kecintaan menjadi kemarahan kepada Nabi. Ketika Rasulullah maki tuhan-tuhan mereka menyesatkan bapak-bapak mereka, orang Quraisy mendatangi paman Nabi dan menyuruh Rasulullah berhenti dalam menyebarkan agama Islam. Tapi Rasulullah tak sedikitpun menyerah dan beliau tetap menyiarkan agama Islam.
Orang Quraisy pun melihat hal itu, dan mereka mulai menyakiti Nabi, mengejek, mencela, tapi beliau tetap sabar, tenang, dan memaafkan. Kemudian gangguan itu ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Setiap orang yang masuk Islam, pasti orang Quraisy pun menyiksanya.


Selengkapnya Download DISINI >>>>

Related Post: